Homo, bi, trans eller queer?

Anneli Svensson

Anneli Svensson
Foto: Sara Lindqvist

Kanske definierar du dig inte som varken hon eller han? Finns det då någon speciell problematik att ta hänsyn till, Anneli Svensson (socionom och leg.psykoterapeut, tidigare på RFSL men nu med egen praktik):
- Risken för psykisk ohälsa och därmed lägre självkänsla är större bland unga hbtq-personer än heterosexuella ungdomar med anledning av det heteronormativa förtryck de kan uppleva i form av utsatthet i till exempel skolan och i hemmet. Att då antingen sälja eller köpa sex kan vare en del i att inte ta hand om sig och inte tro sig vara värd något bättre. Speciellt att tänka på är den extra utsattheten i form av ensamhet, bristen på socialt nätverk och suicidtankar/-planer.
Vad har de för särskilda behov?
- Behovet av bekräftelse och att vuxenvärlden inger hopp är stort. Att man jobbar för att stärka självkänslan och förmågan att sätta både mentala som kroppsliga gränser för den unge.
Varför har de svårt att söka hjälp?
- Söka hjälp betyder också att den som är ung behöver komma-ut för den de pratar med och då inte bara kring det som hänt/händer utan och också om sin identitet. En identitet som kanske inte omvärlden känner till än. Som för alla som utsätter sig för risker finns temat "skylla-sig-själv" med som en röd tråd. Om det är mitt "eget" fel har jag kanske ingen rätt till varken förståelse, hjälp eller rättigheter kan den unge känna.
Vilka särskilda faror utsätts de för?
- Genom åren har det hänt så kallade "date-rapes", där den unge går hem till någon eller tar hem någon och blir utsatt och utnyttjad. Motivet hos dessa gärningpersoner varierar från att "man tar det man vill ha" till att de hatar hbtq-personer och det är ett hatbrott. Är hon, hen, han i början av sin komma-ut-process och i stort behov av bekräftelse går detta ibland före strategierna för att skydda sig. Den unge har vetskap och medvetenhet om riskerna men detta kommer i skymundan. Inte minst när självkänslan svajar. En form av detta är självhat/förakt inför sin egen person som driva person att ta stora risker - "det spelar ju ändå ingen roll".
Hur ska man söka hjälp som homosexuell, bi, trans eller queer?
- Sök hjälp på BUP eller ungdomsmottagningen. Att gå in på rfsl ungdoms hemsida kan också vara ett bra stöd. 
loader