Läs mer här (litteraturlista)

Abelsson, J. & Hulusjö, A. ( 2008 ). I sexualitetens gränstrakter – en studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster. Göteborg: Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

Back, C. & Svedin, C-G. ( 2003 ). Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi. Stockholm: Rädda Barnen.

Franzén, E.C.( 2005 ). Familjer, tjänstemän, brottsoffer. En utvärdering av kommunal krishantering i samband med en omfattande utredning om övergrepp mot barn. Stockholm: Ecef.

Grände, J. ( 2007 ). Utsatt för våldtäkt? En bok till dig som blivit drabbad. Stockholm: Gothia förlag.

Iwarsson, I. ( 2007 ). Samtal med barn och ungdomar. Erfarenheter från arbetet på BRIS. Stockholm: BRIS & Gothia förlag.

Jonsson, L., Warfvinge, C., & Banck, L. ( 2009 ). Barn och sexuella övergrepp via it. Erfarenheter från Onlineprojektet på BUP-Elefanten i Linköping. Landstinget i Östergötland. BUP-Elefanten.

Priebe, G. (2008). Sexuell exploatering av barn och ungdomar. Sammanställning av aktuell kunskap och forskning 2004 – 2008. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Socialstyrelsen (2004). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2011). Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och skydd till barn och unga . Artikelnummer: 2011-3-5-.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-5


Socialstyrelsen (2011). Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna. Artikelnummer: 2011-3-6.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-6


Socialstyrelsen & Unicef (2010). Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Stockholm: Unicef Sverige.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2008). Sexuell exploatering av unga. Diskussioner med människor som arbetar med barn och unga. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Suseg, H. & Skevik Grødem, A. & Valset, K. & Mossige, S. ( 2008 ). Seksuelle krenkelser via nettet – hvor stort er problemet? NOVA Rapport 16 / 08. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Ungdomsstyrelsen & Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2009). ”Men fråga mig bara?” Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga. www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

Ungdomsstyrelsen (2009). ”Se mig” Unga om sex och internet. www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

Ungdomsstyrelsen (2010). ”Ses offline?” Ett metodmaterial om unga, sex och internet. www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

Ungdomsstyrelsen (2010).  ”Jag syns, jag finns” Unga om sexuell exponering, prostitution och internet. www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

Ungdomsstyrelsen (2010). Mer om unga, sex och nätet, en sammanställning av aktörer, metoder och verksamheter. www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

 

 
loader