Till dig som förälder

Snabbkurs

- Lyssna på vad den unge har att säga.
- Fråga mer men respektera om han/hon kanske bara vill berätta lite grann.
- Skuldbelägg inte, men tala om ifall du blir orolig för att ditt barn utsätter sig för stora risker.
- Motivera den unge till att söka stöd och hjälp. Här finns det hjälp att få:
- Gör en anmälan till socialtjänst eller polis om du misstänker att någon har begått ett brott mot ditt barn/den unge. Du kan också vända dig till BUP för att få råd för dem som är under 18 år.
- Misstänker du att något inte står rätt med en ung person i din närhet - fråga! Det är bättre att fråga över huvud taget än att fråga på helt rätt sätt.

Linda JonssonLinda Jonsson, socionom och doktorand vid Linköpings universitet och Åsa Landberg, leg psykolog, vad kan man göra som förälder eller annan närstående till en ung som man misstänker använder sex för att döva sin ångest?

- Om en ung person berättar att han eller hon har sex för att skada sig eller har sex på ett sätt som inte verkar okej är det första och viktigaste att ta dig tid och lyssna på vad den unge har att säga. Det kan vara första gången hon eller han berättar och därför är det extra viktigt att hon eller han känner sig trodd och inte ifrågasatt. Fråga gärna, men var beredd på att den unge kanske inte vill berätta allt just då. Visa att du orkar höra och gör klart att du finns kvar om hon eller han vill berätta mer senare. Är det unge under 18 år är det extra viktigt att du tar kontakt med till exempel Socialtjänst eller Barn och ungdomspsykiatri (BUP). Misstänker du att den unge kan vara utsatt för ett brott ska du anmäla till polisen. Det är viktigt att uppmuntra den unge till att vara med om att anmäla men ibland kan det vara svårt. Då är det bra att vara bestämd och ta ansvar för det man har fått ta del av. Det är viktigt att bevara förtroenden men ännu viktigare att den unge får stöd och hjälp.
Misstänker du att något inte står rätt till? Då är det extra viktigt att vara lyhörd eftersom den unge kanske försöker berätta utan att du uppmärksammar det. Du ska också fråga. Genom att fråga visar du att du bryr dig och ger den unge en möjlighet att berätta om hon eller han vill. Det viktigaste är inte hur man frågar utan att man frågar.
loader