Till dig som jobbar med unga

Du som arbetar med barn och unga känner säkert till att det finns de som skadar sig själva på olika sätt för att orka leva. Kanske har du också hört talas om sexuell exploatering? Självskadande och sexuell exploatering är begrepp som hör ihop. Sexuell exploatering av barn och unga är ett vitt begrepp som brukar innefatta de som får ersättning för sex, övergreppsbilder och andra sexuella bilder av barn samt handel för sexuella ändamål. Det är inte någon ny problematik men något som vi börjat se och tala om mer på senare år. Att det finns barn och unga som utsätter sig för att utnyttjas sexuellt på ett självskadande sätt är något som nu också börjar uppmärksammas. De hundratals kontakter från unga som kom till Caroline Engvall efter publiceringen av ”14 år till salu”, gör att det inte är svårt att tänka sig att finns ett alldeles för högt mörkertal av unga som far illa på detta sätt. Det gäller både flickor och pojkar. Du kommer snart att kunna få mer information här om kunskapsläget.
Du som arbetar med barn och ungdomar (psykolog, läkare, socionom, fritidsledare m.fl) kanske inte har mött det här tidigare eller bara inte tänkt på det som självskadande sex. Du behöver inte ha några expertkunskaper för att bemöta den unge på ett respektfullt sätt och bidra till att avbryta det som pågårHär kommer en kortfattad checklista på punkter att tänka på:

• Det är viktigare att fråga än att fråga på precis rätt sätt
• Förbered dig mentalt på vad du kan få höra – det här är saker som förekommer!
• Tänk på att den unge ofta själv är fylld av skam och skuld
• När den unge börjar berätta – underlätta genom att inte ifrågasätta, moralisera eller visa egna starka känslor men bekräfta att det han/hon varit utsatts för inte är ok.
• Tro på vad den unge säger! Det här är inte saker man ljuger om och det är inte säkert du får veta allt direkt. Ta det i den unges takt. Föreslå att ni pratar mer vid ett senare tillfälle
• Respektera den unges vilja men se till att det som pågår avbryts. Tänk på vad som är ditt ansvar och vad som är andras – samarbeta med socialtjänst, barnpsykiatri och polis
• Anmälningsskyldighet gäller för barn under 18 år
• Informera dig om vad som är olagligt och anmäl brott till polisen
• Tänk på att den unge kan ha mycket svårt att avbryta sitt självskadebeteende även när han/hon är hjälpsökande
• Många har erfarenheter av vuxna som svikit, ljugit och övergivit – stå för vad du säger och var uthållig i ditt engagemang
• Om du hänvisar vidare - följ alltid upp och försäkra dig om att den unge fått skydd och hjälp!

Läs mer i vägledningen Men fråga mig bara! Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa barn och unga (Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Ungdomsstyrelsen 2009) och andra tips i Litteraturlistan.loader