Vem kan drabbas?

Finns det här överallt? I alla samhällsklasser? I alla delar av Sverige?

- Absolut. Man kan ha haft en bra bakgrund med fin omsorg men hänga med på olika saker och inte tänka på konsekvenserna. Kanske som ett led i frigörelsen, av nyfikenhet eller att testa gränser. Sedan finns det också unga som har ett mer promiskuöst beteende där det inte behöver handla om att de tidigare varit utsatta för övergrepp men kanske snarare bristande omsorg och bekräftelse från vuxenvärlden. Jag har kontakt med en tjej som kan beskriva sin rädsla för ensamhet och tomhet och att sex är ett sätt för henne att hålla igång sig själv. Ett sätt att slippa känna och ett sätt att få bekräftelse.


Ett sätt att slippa känna och ett sätt att få bekräftelse.

Om hon inte gör det blir det ensamt och tomt och det är ångestväckande. Hon orkar inte vara med sig själv, säger Madeleine Sköld, leg psykolog på Maria Ungdom i Stockholm.

- Ja, det här fenomenet finns överallt, både när det gäller geografisk plats och samhällsklass. Idag är ju hela värden tillgänglig för de unga dygnet runt genom internet. Det gör att det är de själva som sätter gränser gällande till exempel vilka de ska umgås med online, säger Linda Jonsson, socionom och doktorand vid Linköpings universitet.
loader